WIE WE ZIJN!

SELECTED SOUND STUDIO is ontstaan vanuit de behoefte aan hoogwaardige geluidsregistratie en voorziet daarmee in de behoefte aan een non-commerciële, c.q. werkelijkheidsgetrouwe geluidsregistratie!

Daar waar de kennis meestal geconcentreerd is op het bedienen van de aanwezige apparatuur en de toepassing van overdadige hardware, ligt bij SSS de nadruk op de OPNAMEKWALITEIT. DIE moet het eindresultaat boeiend maken , in plaats van de beschikbare processing-apparatuur

Een gedegen luisterervaring van 43 jaar in de High-End Audio Wereld èn met het audiofiele LP/CD repoetoire , levert het referentiekader, van waaruit wij werken.

Ons belangrijkste uitgangspunt is: Een constante zorg met betrekking tot de geluidskwaliteit en, met name, de muzikaliteit , om vervolgens een eerlijke en natuurgetrouwe registratie te kunnen garanderen.

Het spreekt voor zich dat de eindresultaten bepaald worden door het niveau van de uitvoerenden Daar tegenover staat onze volle aandacht en betrokkenheid en……….geduld!

Wij zijn lid van de AES (AUDIO ENGINEERING SOCIETY), een wereldwijd opererende organisatie op het gebied van geluidstechniek in al z’n facetten. Deze organisatie geeft het lidmaatschap alleen af na een academische opleiding in de audiotechniek, of een equivalent daarvan.